Star Wars Jedi: Fallen Order Official Gameplay Demo – EA PLAY 2019
EA trong ngày hôm nay thực hiện các sự kiện trực tiếp dòng “EA CHƠI 2019”, đề cập đến Respawn Entertainment “Star Wars” trò chơi mới nhất ” Star Wars Jedi: Fallen thứ tự ( Star Wars Jedi: Fallen thứ tự )” đầu tiên gameplay video Xuất bản.
star wars episode 9 trailer

“Star Wars Jedi: Fallen Order” sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 cho PC / PS4 / Xbox One

source

Game360

View all posts

Add comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: